Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Žabinec v Krnově je vítanou rostlinou

14.7.2022 | Krnov

žabinecNa první pohled se může zdát, že se Krnované nezajímají o své vodní plochy. Jsou totiž pokryté žabincem. jde však o vítaný jev. V nádržích jsou vítanou pochoutkou i separátorem odpadních látek.

Ve vodních nádržích na Ježníku, které jsou v majetku Lesní správy města Krnova, se zabydlela jedna z nejhojnějších vodních rostlin vyskytujících se v České republice – okřehek menší, jemuž se lidově říká žabinec.

„Tato zelená jednoletá jednoděložná rostlina je vítaným potravinovým doplňkem divokých kachen a také je schopna hromadit těžce rozložitelné látky, které se do přírody dostávají z chemicky ošetřených polí nebo komunálních odpadních vod,“ uvedl jednatel společnosti Lesní správa města Krnova Ivan Vrátný a upřesnil, že okřehek je schopen z vody odstranit až 99 procent rozpuštěných látek, včetně například zbytků pesticidů, léků proti depresi, těžkých kovů nebo estrogenních hormonů.

Kvůli žabinci mohou nádrže vypadat zanedbaně, jde ale o přirozené vodní biotopy, jenž byly zřízeny v této podobě záměrně. „Jejich hlavní funkcí je zadržování vody v povodí Ježnického potoka v období sucha a rozložení odtoku v době absence dešťových srážek,“ řekl Ivan Vrátný.

Lesní správa města Krnova na Ježníku vlastní kaskádu vodních nádrží, která se skládá ze tří obnovených vodních nádrží nacházejících se podél Ježnického potoka a jedné malé lesní nádrže vybudované nad bývalým sanatoriem.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Krnov 

Zdroj obr.: Pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: