Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Voda patří krajině, na Opavsku se osází nevyužitá pole

5.10.2020 | Deník.cz

poleSucho v okolní přírodě se rozhodl vyřešit se včelař jakub Konečný z Píště. Navrátí vodu do krajiny a použije k tomu nevyužité pozemky obce.


Nadace Via v rámci svého programu Živá komunita podpořila 6 sousedských projektů zaměřených na obnovu přirozeného stavu krajiny. Podporují se tak projekty, které kladným způsobem ovlivňují životní prostředí, pomáhají zadržovat vodu v krajině a navrací jí přirozený ráz.

Projekt se zároveň společnými silami snaží, aby bylo přirozeně podporováno lidské společenství. Příkladem je mladý včelař Jakub Konečný z Píště u polských hranic, který chce vrátit život a vodu zpátky do krajiny tím, že v obrovských lánech polí vysadí stromy, keře a květiny.

Vzhledem k tomu, že zmíněnou obec Píšť dlouhodobě sužuje sucho, vysazené remízky budou nejen poskytovat útočiště pro živočichy, ale také pomohou zadržovat vodu v krajině. Na jejich výsadbě se budou podílet lidé ze sousedství a obce.

Pro založení remízků Jakub vytipoval několik pozemků ve vlastnictví obce, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako cesty, ale ve skutečnosti k tomu neslouží, protože jsou zpustlé nebo zaorané. 

Projekt byl podpořen grantem ve výši 60 tisíc korun. Více o celém projektu na webových stránkách ZDE.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Opavsky deník

Zdroj obr.: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: