Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

V Havířově bylo slavnostně otevřeno Centrum pro rodinné pečující

11.4.2018 | Havířov

Jelikož jsou kapacity domovů pro seniory nedostačující, stále častěji se příbuzní starají o své seniory v domácím prostředí. Rodinní příslušníci většinou zpočátku netuší, co taková péče obnáší nebo na jakou podporu mají nárok.


Havířov se proto zapojil do pilotního projektu a ve městě vzniklo první Centrum pro rodinné pečující. Službu provozují Sociální služby města Havířova na Moskevské ulici.

Projekt reaguje na situaci mnohých rodin, které se často v současném modelu služeb obtížně orientují a pečující jsou zahlceni řadou informací od jednotlivých poskytovatelů sociální i zdravotní péče. Mnohdy si neví rady, jak vhodně celou péči organizovat, a přitom si zachovat dostatek fyzických i duševních sil.

V současné době jsou sociální a zdravotní služby v oblasti péče o lidi nad 50 let poskytovány nezávisle a neexistuje mezi nimi propojení na celostátní, ani lokální úrovni. "V momentu, kdy chce rodina zabezpečit trvalou péči o nemocného rodinného příslušníka, musí se sama zorientovat v nabídce služeb. Zákon o sociálních službách jich definuje 34 druhů bez návaznosti na zdravotní oblast," popisuje situaci mnoha českých rodin Jindřich Kadlec, ředitel Centra sociálně zdravotních služeb Praha Řepy. Chybí zde poradce pro rodinné pečující, který by jim ukázal cestu, jak o člena rodiny správně pečovat. Případně pomohl rychle najít řešení a umožnil jim propojit laickou domácí péči s oficiálně poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb.

Řešením pro pečující rodiny budou nově Centra pro rodinné pečující (www.rodinnipecujici.cz), jejichž hlavním cílem je udržet zdravotně znevýhodněné a seniory v domácím prostředí a propojit péči rodiny s formální pomocí sociálního a zdravotního sektoru za účelem nejefektivnějšího řešení situace. První bylo nyní otevřeno v Havířově.

"Jsem moc ráda, že se první Centrum pro rodinné pečující podařilo otevřít u nás v Havířově. Přestože jsme nejmladším městem České republiky, ti mladí lidé, kteří zde v roce 1955 přišli, postupem času zestárli a nyní, ostatně stejně jako jiná města a obce, řešíme problém s místem v pobytových zařízeních pro seniory. Lidé, kteří se o své blízké seniory starají sami v domácím prostředí, si zaslouží pomoc a podporu. Havířovské Sociální služby jsou na velmi vysoké úrovni a věřím, že nové centrum je v dobrých rukou," říká havířovská primátorka Jana Feberová.

Do projektu je také zapojeno město Uherský Brod, kde vzniká totožné centrum. Smyslem celého projektu je, aby se služba rozšířila do dalších krajů a měst.

Celý projekt je financován ze státního rozpočtu a evropských fondů. Centra v Havířově a Uherském Brodě takto získala podporu téměř 10 milionů korun.

Zdroj: www.havirov-city.cz

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: