Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Postup při vydávání kompostérů ve Frenštátu pod Radhoštěm

13.11.2017 | Frenštát pod Radhoštěm

Komposter - ilustracni fotoPřednostně budou osloveni občané, kteří projevili zájem o kompostér v roce 2015 v rámci dotazníkového šetření. Kompostéry budou zájemcům vypůjčeny do konce roku 2022 a poté jim budou přenechány do jejich vlastnictví. Pětiletá výpůjční lhůta je dána dobou udržitelnosti dotačního projektu.


V březnu roku 2015 proběhlo ve městě Frenštát pod Radhoštěm dotazníkové šetření zjišťující zájem občanů o kompostéry. Na základě tohoto průzkumu, ve kterém projevilo zájem o kompostéry 630 občanů, byla podána žádost o dotaci do Operačního programu životní prostředí. V květnu letošního roku bylo město poskytovatelem dotace vyrozuměno o přidělení dotace na 800 kusů kompostérů o objemu 1 100 l.

V současné době jsou již kompostéry dodány a uskladněny v areálu Technických služeb, kde budou také zájemcům postupně vydávány.
Přednostně budou osloveni občané, kteří projevili zájem o kompostér v roce 2015 v rámci dotazníkového šetření. Kompostéry budou zájemcům vypůjčeny do konce roku 2022 a poté jim budou přenechány do jejich vlastnictví. Pětiletá výpůjční lhůta je dána dobou udržitelnosti dotačního projektu. Oprávněný zájemce o kompostér je ten, kdo vlastní na území města parcelu u rodinného domu, zahradního domku, chaty nebo případně samostatnou zahrádku, na které produkuje zelený odpad. Pracovníci technických služeb budou telefonicky, či emailem kontaktovat zájemce a ověřovat, zda zájem o kompostér trvá a zda žadatel splňuje požadované podmínky pro přidělení kompostéru. Je to především vlastnictví pozemku, na kterém bude kompostér umístěn a kontrola údajů potřebných pro uzavření smlouvy mezi občanem a městem Frenštát pod Radhoštěm. Kompostér bude vydán na základě smlouvy, která bude již připravena. Z tohoto důvodu je zapotřebí mít s sebou při vydávání kompostéru občanský průkaz. V zájmu plynulého odbavování při vydávání kompostérů budou občané oslovováni v etapách po 50. Termín vydání domluví s občany pracovníci technických služeb.
Následně budou zbylé kompostéry vydávány ostatním zájemcům, kteří nejsou zahrnuti v šetření z roku 2015 a budou splňovat podmínku vlastnictví parcely na území města a produkce zeleného odpadu.
Předpokládáme, že kompostéry budou postupně vydány do března 2018.

Další potřebné informace budou občanům sdělovány prostřednictvím internetových stránek města http://www.mufrenstat.cz/ a mobilním rozhlasem https://frenstat.mobilnirozhlas.cz/.
Zároveň na internetových stránkách města zveřejňujeme vzorovou smlouvu o výpůjčce a darovací pro případné prostudování.

Ing. Alena Hlaváčová, referentka dotačních projektů, alena.hlavacova@mufrenstat.cz, tel.: 556 833 197
RNDr. Eva Spurná, vedoucí odboru životního prostředí, eva.spurna@mufrenstat.cz, tel.: 556 833 240

zdroj: mufrenstat.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: