Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Piráti: Dvě tuny kyanidu ve vodě a kritický stav ovzduší na Ostravsku.

30.1.2018 | Pirati.cz

znečisteníOvzduší na Ostravsku se nelepší, lidé v regionu stále dýchají vzduch překračující zákonem stanovené limity. Kromě evergreenu v podobě polétavého prachu průmysloví znečišťovatelé vypouštějí do ovzduší také stovky kilogramů rtuti. Zejména v zimních měsících se hlavně u dětí projevují důsledky tohoto dlouhodobého stavu. Trpí opakovanými záněty dýchacích cest, alergiemi a astmatem. Problémem je také znečištění vod, u některých toků dosahuje až 4. stupně, tedy silného znečištění.


Dva průmyslové závody vypustily do vody téměř 2 tuny kyanidu. Uspokojivá není ani produkce průmyslových odpadů, které obsahovaly téměř 4 tuny arsenu. To jsou jen některá fakta ze Zprávy o životním prostředí za rok 2016, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí koncem loňského roku. Piráti vidí stav životního prostředí v Moravskoslezském kraji jako kritický. O to víc udivující je hodnocení ministerstva. To je totiž na rozdíl od Pirátů se stavem spokojeno. Máme být rádi, že se stav prostředí v době prosperujícího průmyslu ještě nezhoršil.

„Je potřeba si uvědomit, že rizika související například s jemným prachem se na úmrtnosti v Česku podílí až 13 procenty. Znečištění ovzduší má na svědomí 7 x více životů než dopravní nehody na evropských silnicích, dlouhodobě se podepisuje na zdraví obyvatel a bohužel největší dopady má u dětí. Znečištěné životní prostředí zabíjí. Sice nepřímo, ale zabíjí. Stojí nás tedy stamiliony v podobě nákladů na zdravotní péči,“ vysvětluje Jan Nezhyba, pirátský garant pro oblast životního prostředí.

Alarmující je také množství kyanidu, rtuti a arsenu unikající do vodních toků, které odhaluje fatální dopady metalurgického a energetického průmyslu na životní prostředí v kraji.

„Problémem jsou také průmyslové odpady a současná praxe, která umožňuje průmyslovým podnikům jejich recyklaci. Podniky to sice vyjde levněji než odpad likvidovat, nebezpečné látky se tak vracejí zpátky do prostředí například podivnými rekultivacemi, namísto toho, aby byly likvidovány,“ dodává Nezhyba.

Jedinou pozitivní zprávou je, že produkce směsných komunálních odpadů díky občanům nadále klesá. To je zajisté skvělá zpráva, upozorňuje ovšem na fakt, že to jde i bez údajně tolik potřebné spalovny odpadů, která se tady živě plánovala od roku 2009. Piráti už tehdy upozorňovali, že by obří spalovna nedaleko Karviné jen přinesla další zátěž už tak postiženému regionu. „Tehdejší hejtman Novák (ČSSD) i karvinský primátor Hanzel (ČSSD) argumentovali zvyšující se produkcí odpadu a výstavbu spalovny prosazovali. Od té doby se ovšem produkce komunálního odpadu snížila o téměř 12 % díky stále odpovědnějšímu přístupu obyvatel. Je tedy jasné, že projekt obří spalovny nebyl v zájmu obyvatel,“ doplňuje pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

„Je namístě takovéto zprávy pro politiky i občany interpretovat i v souvislostech, které jinak neznalému čtenáři „úspěšně“ unikají, abychom nenabývali mylného dojmu, že vše je v naprostém pořádku. Naopak. Náš kraj čeká dlouhá strastiplná cesta ke zlepšení všech složek životního prostředí, které byly průmyslovou a lidskou činností doposud výrazně devastovány. Účelem tohoto hodnocení není lidi vyděsit, ale probudit v nich patřičný zájem o svůj život a prostředí, v němž žijeme a společně všichni sdílíme,“ shrnuje Nezhyba.

Piráti proto chystají 3. března v Ostravě otevřené fórum k problematice životního prostředí s důrazem na kvalitu ovzduší v regionu. Akce se zúčastní pirátská předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová, předseda Pirátů Ivan Bartoš, představitelé samospráv, kraje i neziskových organizací.

Zde najdete úplnou verzi Stínové pirátské zprávy, Zprávu ministerstva o stavu ŽP za rok 2016 v MSK a také podrobné tabulky TOP znečišťovatelů a vybraných skupin látek v MSK dle hlášení v IRZ za rok 2016.

zdroj: www.pirati.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: