Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Ostravská revoluce v čištění silnic

17.5.2018 | Ostrava

ostravská silniceOstrava se pustila na svém území do nevídaného nadlimitního čistění silnic. Tak často a důsledně se nečistí komunikace v žádném jiném městě České republiky. Město od 1. května čistí všechny silnice, tedy i ty, jejichž vlastníkem není a jejichž čistění dosud vázlo anebo se nekonalo tak často, jak je potřeba. 


Komunikace ve svém vlastnictví čistilo město Ostrava nadlimitně již v loňském roce. Letos se pustilo do úklidu všech komunikací na svém území, tedy i krajských a státních. 

„Nechtěli jsme čekat s nadlimitním čištěním krajských a státních cest na peníze od státu a kraje. Práce jsme zahájili už v květnu, průběžně je budeme proplácet Ostravským komunikacím a věřit, že dojde k refundaci vyčíslených nákladů ze strany státu i kraje. Takové nadlimitní čištění cest považuji za naprosto revoluční, kterým se nemůže pochlubit žádné jiné město v České republice,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Silnice budou Ostravské komunikace čistit dvakrát, čtyřikrát anebo šestkrát měsíčně. Tuto četnost stanovilo město podle prachových map a nejzatíženější komunikace se budou čistit nejčastěji.

    „Kvalitativně jde o několikanásobný skok oproti minulosti. Navíc čistit nebudeme jen samosběrem, ale zároveň s kropičkou, tedy s použitím tlakové vody, takže jde o mnohonásobně účinnější systém,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.

V loňském roce se a městských komunikacích během čištění podařilo sesbírat na čtyři tisíce tun smetků, které však z pětiny obsahovaly jemný prach, který se bez úklidu víří a dostává zpět do ovzduší. Podle studií se původní prachová vrstva znovu usadí u silnic po deseti dnech od vyčištění, proto města zvýšilo dramaticky četnost úklidu komunikací.

Na nadlimitní čištění komunikací ve vlastnictví města je vyčleněno 7,3 milionu korun, státní a krajské komunikace vyjdou na 14,3 miliony korun. „Jednáme s krajem i městem, aby nám tyto částky refundovaly,“ potvrdil primátor Macura.

V Ostravě je zhruba 700 kilometrů komunikací, z toho stát spravuje 66 kilometrů, kraj 154 kilometrů, město 147 kilometrů a obvody 330 kilometrů silnic převážně třetí třídy.  Čištění posledně jmenovaných zajišťují jednotlivé obvody.

Zdroj: www.ostrava.cz

Redakčně upraveno.

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: