Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Nová Ves upravuje rybníky na relaxační zónu

12.9.2018 | Ostrava

žába rybníkNová Ves se rozhodla opravit tři poddolované rybníky. Okolí osadí zelení, dodá lavičky a odbahní dna rybníků.


Kdysi zabahněná a poddolovaná trojice rybníků pod Bedřiškou v Nové Vsi se v těchto dnech pomalu mění a stává se z nich relaxační zóna. Jejich obnovu dokončuje státní podnik Diamo, který se stará o zahlazování následků hornické činnosti. Svůj projekt si také nechal zpracovat městský obvod.

Vzniklo zde téměř kilometr dlouhé odtokové potrubí, rybníky jsou odbahněny a zpevněny. Náklady na projekt činí téměř 11 milionů korun.  Opravený je i povrch komunikace a chodníku a vtokové a výpustní objekty.  Součástí projektu je i dosadba stromů a porostů a jejich následná pětiletá údržba. Podnik v místě vysadí 30 listnatých stromů a 110 keřů. 

Ve zkrášlování této části města pokračuje i samotný obvod Nová ves, ve kterém rybníky leží. Ten si nechal zpracovat projekt na zázemí rybníků, chtějí zde osadit lavičky, upravit rybářskou boudu a zřídit posezení pro četné pořádané akce, jako například pálení čarodějnic či závody rybářů.

Redakčně upraveno.

Zdroj: www.ostrava.cz

Zdroj obr.: www.pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: