Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Lučních porostů ve Frýdku-Místku přibude

1.7.2021 | Frýdek-Místek

loukaPosečená tráva je sice krásná na pohled, ale už méně hezká a potřebná k užitku. Zeleň se tak stává velmi suchou a nehostinou pro mnohý hmyz. Město v letošním roce rozšiřuje tedy počet lučních porostů. tedy vytipované pásy, kde bude snížena frekvence sečení. Nejen, že tím poskytne útočiště hmyzu, ale sníží i prašnost a teplotu okolí.


O městskou zeleň bylo vždy řádně pečováno. Kromě výsadeb a údržby dřevin, zakládání květinových záhonů, likvidace nevyužívaných zpevněných ploch, věnuje statutární město
Frýdek-Místek velkou péči také trávníkům. Trávníky jsou pravidelně koseny a hnojeny, v jarním
a podzimním období na nich probíhá vyhrabávání a sběr listí. Tyto práce zabezpečují technické služby TS a.s.

Letos se město rozhodlo podpořit rozvoj lučních porostů. Odbor životního prostředí a zemědělství vytipoval lokality, na kterých se sníží počet sečí. Tyto plochy jsou ekologicky přínosné. Nabídnou potravu motýlům, včelám - nejpotřebnějším živočichům na naší planetě, poskytnou úkryt drobným živočichům a broukům. Zároveň tyto plochy přispějí ke snížení prašnosti, více zadrží srážkovou vodu, díky čemuž také napomohou k ochlazení okolí.

Již předloni byly v ovocném sadu Na Štěpnici a v arboretu založeny luční porosty čítající mnoho druhů bylin a trav, které již nyní zvyšují biodiverzitu a přitahují opylující živočichy.

Luční porosty mohou občané najít například na ulici Horní, za garážemi na ulici Na Kopci, v parku Sady Svobody v dubovém háji za Frýdou, v alejích na ulici Lysohorského, na ulici 28. října kolem Restaurace Golf, na ulici Janáčkova nebo v parku Sady Bedřicha Smetany. Kompletní přehled lučních porostů najdete na níže uvedené internetové adrese. U většiny těchto ploch naleznou občané informující cedulku „KVETU, NEKOSIT!“ s omluvou za vysoký trávník.

Všechny tyto plochy, které jsou součástí veřejné zeleně podléhají obecně závazné vyhlášce, podle které je vlastník veřejné zeleně povinen provést seč dvakrát ročně, a to do konce června a do konce září.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Frýdek-Místek

Zdroj obr.: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: