Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Frýdek – Místek zrenovoval splav známý jako “U Žida”

30.7.2018 | Frýdek - Místek

Na řece Ostravici se uskutečnila potřebná rekonstrukce koryta části řeky. Bylo zde myšleno jak na lidi a jejich bezpečnost, tak i na vodní živočichy, kteří zde žijí. Splav "U Žida" je v novém kabátu a pomáhaly i děti.


Koncem června byl slavnostně předán do užívání výsledek rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici ve Frýdku-Místku, který znají místní obyvatelé pod názvem „U Žida“. Trvala zhruba rok a půl a státní podnik Povodí Odry tu v dobrém slova smyslu „utopil“ téměř 50 milionů korun.

Součástí kompletní rekonstrukce tohoto spádového stupně byla výstavba nového rybího přechodu na pravém břehu. Nové stavební úpravy tak zajišťují nejen migrační prostupnost pro vodní živočichy, ale i nápravu nevyhovujícího stavu objektu, včetně stability koryta vodního toku Ostravice.

„Vodní dílo bude prvotně plnit vodohospodářský účel, ale zároveň se vodohospodáři snažili, aby bylo i přátelské pro veřejnost. Vybrané betonové plochy tak byly zkrášleny malbami podle návrhů dětí ze základní školy ve Starém Městě u Frýdku-Místku. Námětem byl rybochod, co se v takovém rybochodu děje a jeho účel z pohledu dětské fantazie,“ oznámili zástupci Povodí Odry.

„Bylo záměrem, aby lidé z okolí žili volnočasově u řeky a nemuseli atraktivní místa vyhledávat automobilovou dopravou a podobně. Byl jsem si vědom, že tam bude hodně kamenných a betonových ploch, které budou lákat k vandalismu. Jako prevence se mi zdálo vhodné zkusit zhotovit dětské malby, které snad od vandalismu odradí. Zároveň doufáme, že některé děti si tak vytvoří vztah k řece, k vodě, k přírodě,“ doplnil Břetislav Tureček z Povodí Odry.

„Tento splav využívalo ke koupání mnoho předchozích generací a výsledek rekonstrukce mě utvrzuje v tom, že jej bude využívat i mnoho dalších. Určitě bude patřit znovu mezi vyhledávaná místa nejen obyvatel sídliště Riviéra, ale celého města. Přispívá k tomu i fakt, že městem k němu vede cyklostezka a v jeho blízkosti je restaurace a sociální zařízení. To vše dělá z této lokality vyhledávané místo pro trávení volného času v přírodě u vody. Oceňuji Povodí Odry, že po vyčištění přehrady Olešná podnik znovu investoval tak, že to obyvatelé Frýdku-Místku určitě uvítají. Úpravou jezu se zvýšil i vodohospodářský účel, takže by nás měl lépe ochránit v čase povodní i sucha, a doufám, že podobné stavební zásahy v budoucnu přinesou na řece Ostravici i další vhodná místa pro volnočasové aktivity,“ uzavřel primátor Michal Pobucký, který byl u slavnostního přestřižení pásky.

Redakčně upraveno.

Zdroj: www.frydekmistek.cz

Zdroj fota: www.pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: