Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Frýdek-Místek rozmístil po městě sběrné nádoby na použitý olej

29.11.2021 | Frýdek-Místek

použitý olej patří do kontejneruLidé jsou již zvyklí třídit odpad z domácnosti. Plast, papír a sklo je již většinou běžným procesem, ale nyní mají obyvatelé města Frýdek-Místek možnost třídit i použitý olej. Nádoby jsou již k dispozici.


V ulicích Frýdku-Místku jsou nové popelnice na oleje. 110 odpadních nádob rozmístili během víkendu pracovníci firmy, která použité jedlé tuky sváží a dále zpracovává. Město Frýdek-Místek chce rozmístěním většího počtu popelnic podpořit ekologickou likvidaci olejů.

Není výjimkou, že lidé olej z fritovacích nádob a z pánví lijí do dřezů nebo záchodů. Město chce proto obyvatelům ukázat, že i oleje lze zlikvidovat v souladu s přírodou:

„Oleje v kanalizaci způsobují nemalé potíže. Při nižších teplotách tuhnou a ucpávají kanalizační potrubí, následné čištění kanalizace vyžaduje práci i náklady navíc. Oleje spláchnuté do domovních odpadů také napomáhají k rychlejšímu množení potkanů a dalších hlodavců, kteří se tuky v kanalizaci živí. Naopak odevzdávání použitých olejů a jejich recyklace je cesta, jak se olejů zbavit šetrně k přírodě,“ vysvětluje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Leonard Varga.

Předvojem nádob byla zkouška

Město vyzkoušelo sběr použitých jedlých tuků a olejů už v předchozích letech, a to na základě požadavků občanů. Roční výnosy z původních deseti nádob rozmístěných převážně na sídlištích ukazují, že množství vytříděného oleje se rok od roku zvyšuje. Zatímco v roce 2019 obyvatelé nanosili celkem 1407 kg tuků, v roce 2020 se množství zvýšilo na 2032 kg. V letošním roce lidé odevzdali už 2131 kg tuků.

Na základě stoupajícího zájmu obyvatel o třídění použitých tuků město oslovilo novou společnost a nechalo rozmístit větší počet nádob. Nově najatá firma oleje nejen sváží, ale také čistí a recykluje. Recyklovaný olej je využitelný například jako biopalivo.

Lidé by měli použité oleje slévat do PET lahví, které mohou vhazovat do určených nádob.

Více informací na: https://www.tridimolej.cz/mapa/#mapa3

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Frýdek Místek

Zdroj obr.: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: