Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Ekopohádky z MS Kraje

21.9.2023 | Sandra Franerová

ekopohádkyDěti z MS Kraje společně utvořily jedinečnou poblikaci s názvem Kniha zelených pohádek. Dostupná bude ve vybraných zařízeních MS Kraje.


Kniha zelených pohádek je sbírka výtvorů dětí z Moravskoslezského kraje. Pohádky s přírodní tematikou jsou také dětmi ilustrované. Knížka udělá radost dětem ve školách, nemocnicích a sociálních zařízeních, kam ji zdarma rozdistribuuje Moravskoslezský kraj, který celý projekt financoval.

Knížku s přírodní tematikou, která má posílit vztah nejmenších dětí k životnímu prostředí, vydává Moravskoslezský kraj už podeváté. Autory 21 pohádek i veškerých ilustrací jsou děti do 18 let. Kniha zelených pohádek je určena hlavně pro předškolní děti a mladší školní děti.

Knížky s přírodní tematikou kraj vydává v rámci naplňování krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Kniha zelených pohádek vyšla v nákladu 2 tisíce kusů, Moravskoslezský kraj ji bude darovat školám, nemocnicím a sociálním zařízením na území regionu.

Knížka byla pokřtěna za účasti všech autorů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje dne 18. září 2023.

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj: MS Kraj

Obr.: web MS kraje

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: