Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Třinec vyčistil ptačí budky

12.3.2023 | Třinec

ptačí budkaPtáci rádi hnízdí v čistých budkách. Proto jim magistrát města Třinec nechala jejich domovy na stromech vyčistit.

Ptáci v Třinci hnízdí ve vyčištěných budkách

Tradičně počátkem každého roku probíhá především v centrální části Třince a v lesoparku oprava a čištění hnízdních budek. Na území města je aktuálně nainstalováno 26 budek, o které se stará odbor životního prostředí a zemědělství magistrátu města Třince.
DO ČISTÉHO SE LÉPE STĚHUJE

 

 

V ptačí budce se kupí kromě suché trávy, mechu , větviček, peří či chlupů použitých jako stavební materiál, také zbytky trusu a nestrávené zbytky potravy. Přestože většina ptáků je čistotných a hnízdo v budce průběžně uklízí (rodiče vynášejí trus a zbytky potravy pryč z budky) nedokážou ho samozřejmě vyčistit úplně.

„Ptačí budka se pak může stát prostředím, kde se množí a přežívají ptačí paraziti či zárodky různých nemocí, které můžou následně velmi oslabit mláďata vylíhlé v dalším roce. Máme ověřeno, že v čistých budkách se ptáci lépe zahnízďují,“ vysvětluje vedoucí oddělení ekologie krajiny Magistrátu města Třince Gabriela Fojcikova a pokračuje: „Velmi se nám osvědčily cemento dřevěné, které jsou oproti celodřevěným odolnější proti klimatickým podmínkám a proti predátorům, jakými jsou například strakapoud nebo kuna.“

K ČEMU BUDKY VLASTNĚ SLOUŽÍ

Hnízdní budky nahrazují omezené možnosti hnízdění dutinových ptáků v městském prostředí, protože se zde nachází málo dostupných stromů, tzn. stromů vhodných k vytvoření dutiny. Jde především o staré stromy s dutinami, s hnilobou, ve kterém ptáci mohou vytesat dutinu pro hnízdění nebo při hledání potravy (dřevokazný hmyz). Staré stromy, které by mohly potenciálně být dostupnými, se totiž z městského prostou odstraňují především z důvodu zajištění jejich provozní bezpečnosti. Proto je nutné v takovém městském prostou umožnit hnízdění alespoň v náhradních prostorech – hnízdních budkách.

KTERÉ DRUHY PTÁKŮ MŮŽEME V TŘINCI VIDĚT?

Podle ornitologů lze v Třinci každoročně pozorovat nejméně 100 druhů ptáků. Nejméně 55 druhů jich hnízdí v nejrůznějších prostředích města, asi 29 druhů zcela pravidelně hnízdí v městském prostředí, kde využívají k hnízdění především budovy. Jsou to třeba rorýs obecný, jiřička obecná, rehek domácí, vrabec domácí. Spatřit můžete i sovy či poštolky. V blízkosti budov a v zeleni mohou obyvatelé Třince zahlédnout například kosa černého, špačka, pěnkavu, sedmihláska, zvonka zeleného, ale i puštíka obecného, v parcích pak červenku, drozda, žlunu a mnoho dalších.

PTÁCI DĚLAJÍ RADOST A POMÁHAJÍ

„Ptáci jsou přirozenou součástí ekosystému, dělají nám radost svým zpěvem nebo tím jak jsou krásní. Navíc nás zbavují i škodlivého hmyzu, mšic a podobně. Ve vyvěšování hnízdních budek budeme do budoucna určitě pokračovat,“ vysvětluje Gabriela Fojciková.

Opravy, čištění a rozšiřování počtu budek je financováno z Fondu životního prostředí města Třince. Do tohoto fondu putují prostředky z pokut udělených za poškozování životního prostředí, například za nepovolené kácení a poškozování dřevin či poškozování půdního fondu. Čerpání těchto prostředků je vázáno na zlepšování a ochranu životního prostředí v celém ORP. 

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj: web města Třinec

Zdroj: Pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: