Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Výsadba nové zeleně v Ostravě

18.1.2023 | Ostrava

výsadbaZeleň je ve městě potřeba jako sůl. Má hned řadu výhod. Jednak zlepšuje kvalitu ovzduší, zpříjemňuje pocit z bydlení, činí okolí hezčí a poskytuje domov mnohým ptákům a hmyzu. Naštěstí existují projekty a organizace, které se starají o výsadbu nové zeleně. Jedním z nich je i OZO.


Sedmý ročník Tematických výzev OZO Ostrava je odstartován. Ostravská odpadová společnost v rámci letošní výzvy Zelená pro Ostravu opět podpoří projekty zaměřené na výsadbu a údržbu veřejné zeleně ve městě. Financovány budou už podruhé z veřejné sbírky, kterou tvoří výtěžek z Reuse centra Ostrava. To za rok 2022 vydělalo více než 1 milion korun.

„Máme radost, že si naše reuse centrum získává u veřejnosti stále větší oblibu. A to jednak u lidí, kterým něco doma nadbývá a rádi funkční věci místo vyhození pošlou dál, jednak u těch, kteří si zde mohou vybavit svou domácnost za symbolický příspěvek do veřejné sbírky,“ říká mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová. „Na začátku roku 2023 na kontě naší sbírky figuruje 1 011 tisíc Kč – ty máme připraveny na podporu letošních zelených projektů.“

V loňském roce společnost OZO Ostrava z výtěžku Reuse centra Ostrava podpořila 10 projektů souhrnnou částkou přesahující rovněž 1 milion korun. Jednalo se třeba o výsadbu květinových záhonů v Mariánských Horách a Zábřehu, parkovou úpravu prostoru před Vítkovickou radnicí, výsadbu stromů a keřů u smuteční síně v Krásném Poli nebo výsadbu cibulovin na točně tramvají u hlavního nádraží v Přívoze. Nová výsadba proběhla také v Tradiční venkovské zahrady v Hrušově, zakládaly se motýlí louky u několika ostravských domovů pro seniory a u školního hřiště vysazovali nové keře žáci základní školy z Bělského Lesa. V Plesné se místní tělocvičná jednota pustila do budování parku na území bývalého koupaliště. Poslední organizací, která vloni získala finanční prostředky z tržeb Reuse centra Ostrava na výsadbu zeleně, bylo centrum pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. Použity byly na výsadbu zeleně u tzv. domků, chráněného bydlení jeho klientů v různých lokalitách Ostravy.

„Harmonogram letošní tematické výzvy zůstává stejný jako v minulých letech,“ upřesňuje podmínky podpory V. Karasová. „Žádosti mohou uchazeči podávat do konce února prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webu ozoostrava.cz, kde lze nalézt i další upřesňující informace. V březnu pak z došlých žádostí vybereme ty, které nejlépe splňují zadání, a s podpořenými subjekty podepíšeme smlouvu. Práce na samotných projektech pak mohou začít už v dubnu a konec realizace je stanoven na 31. října. Podpořené organizace pak musí účetně doložit, že podpora ze strany OZO, která se může letos pohybovat v rozmezí 50-200 tisíc Kč, byla využita ke stanovenému účelu.“

O podporu v rámci výzvy Zelená pro Ostravu mohou žádat právnické osoby veřejného i soukromého sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO. Podmínkou podpory projektů je  realizace „ozeleňovacích“ aktivit na veřejně přístupných místech na území statutárního města Ostravy a doložení souhlasu vlastníka pozemku, případně čestné prohlášení žadatele o vlastnictví pozemku.

Formulář žádosti o podporu projektu je uveřejněn na webu OZO Ostrava:
https://ozoostrava.cz/o-spolecnosti/spolecenska-odpovednost/tematicka-vyzva-2023

Redakčně upraveno.

Zdroj: ZdravaOva

Zdroj obr.:web města

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: