Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Kopřivnice zkoumala odpad na Den Země

30.4.2021 | Kopřivnice

odpadky Proběhlý Den Země inspiruje mnoho měst a obyvatel k činům, které poslouží dobré věci, tedy přírodě a ekologii. Kopřivnice se rozhodla prozkoumat obsah kontejneru a ukázat, jak lépe třídit odpad.


Jednou z aktivit, kterou u příležitosti Dne Země město Kopřivnice připravilo, byla fyzická analýza odpadu. Jedná se o rozbor obsahu kontejnerů se směsným komunálním odpadem, jehož cílem bylo ukázat, jak tento obsah co nejlépe třídit.

Analýza proběhla již začátkem dubna na sběrném dvoře v Kopřivnici pod taktovkou Institutu Cirkulární Ekonomiky, jehož cílem je osvěta v oblasti recyklace a dalších šetrných přístupů k životnímu prostředí. „Kopřivnice se už třikrát po sobě umístila na 5. místě v třídění odpadu v rámci celého Moravskoslezského kraje. To jsou velmi potěšující výsledky, které dokazují, že Kopřivničanům na životním prostředí záleží. Přesto jsme institut oslovili, abychom odhalili potenciál k dalšímu dotřiďování,“ uvedla Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí.

Analýza byla rozdělená do dvou částí - zkoumaly se jednak vzorky odpadu z bytové zástavby na ulici Francouzské, jednak vzorky z rodinných domů v Lubině. Celkem bylo analyzováno přes 800 kilogramů, které se manuálně třídily na využitelné druhy odpadů jako papíry, plasty, elektroodpad, textil či kovy, infekční a již nevyužitelný odpad. Výsledky ukázaly, že v sídlištní zástavbě by bylo možné dále využít 71,7 % odpadu a v zástavbě rodinných domů 68,5 % odpadu. Z využitelných složek vzorku ze sídliště měl největší podíl organický odpad vhodný ke kompostování, tvořený zejména zahradní zelení a kuchyňským odpadem, dále sklo, papír a plast. Organický odpad zaujal první příčku i v zástavbě rodinných domů, kde ho následoval papír a stavební odpad.

„Ukázalo se, že i přes velmi dobré výsledky Kopřivnice ve srovnání s ostatními obcemi v kraji, máme v třídění rezervy a můžeme se dále zlepšovat. Příležitost ke změně je zejména v možnosti dalšího využití kompostovatelných odpadů. Zájemci z rodinných domů od nás dostávají kompostejnery zdarma a asi bychom měli zvážit, zda podobně nepodpořit i třídění v panelových domech. Nejdůležitější však bude osvěta, díky níž si lidé uvědomí, že třídění má skutečně smysl. Prvním krokem je tvorba krátkého videa z popisované analýzy odpadu, které bude zveřejněno na našem webu a distribuováno do škol pro účely environmentální výchovy nastupujících generací,“ zhodnotila výsledky Lucie Kubalcová.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: město Kopřivnice

Zdroj: Pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: