Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Hlučín využívá speciální popelnice pro použitý olej

7.1.2019 | Hlučín

Existují kontejnery na smíšený odpad, papír, plast, sklo, elektro, pro staré oblečení a žárovky. Avšak stále v kuchyni vylíváme použitý olej do potrubí, kde páchá nemalé škody. Hlučín se rozhodl začít používat speciální popelnice pro sběr tohoto odpadu.


Dosud bylo možné odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky pouze ve sběrném dvoře TS Hlučín. Tato alternativa zůstává, ale od ledna bude navíc ve městě umístěno celkem jedenáct zelených nádob o objemu 240 litrů. Oleje se do nich budou ukládat v použitých PET lahvích, nebo v jiných plastových obalech. 
Pronájem nádob, svoz olejů a tuků a jejich další zpracování bude zajišťovat firma EKO-PF, se kterou město Hlučín uzavřelo smlouvu. Tato společnost již sbírá použité oleje téměř v 600 dalších obcích a městech. 
"Dosud použité oleje často končily v záchodech a tedy v kanalizaci, kterou ale tuky zanáší. Ochlazený olej totiž vytvářel nánosy bránící volnému průtoku vody. Potíže olej způsobuje také v čistírně odpadních vod. Tuky se navíc v kanalizaci částečně rozkládají. Následně vznikají mastné kyseliny, které způsobují i větší korozi potrubí. Kdo olej nenalil do záchodu, tak ho často vyhodil do směsného odpadu, kam ale rovněž nepatří. Nyní se budou tuky sbírat do speciálních popelnic. Sebrané oleje se budou předávat k dalšímu zpracování, používají se totiž například jako přídavek do biopaliv," objasnila vedoucí odobru životního prostředí Městského úřadu Hlučín Soňa Prášková. 

Doba a místa sběru

Nádoby na oleje a tuky se budou vyprazdňovat jednou za dva až tři měsíce. Je to bežný interval pro naplnění nádoby. Pokud by byla někde nádoba naplněna dříve, bude zajištěno její vyprázdnění i mimo plánovaný odvoz. 
"Jsme přesvědčeni, že přistavení sběrných nádob na použité oleje je dalším krokem k optimalizaci odpadového hospodářství ve městě a příspěvek k ochraně životního prostředí i městské kanalizace," doplnila Soňa Prášková.  


Od ledna budou umístěny zelené 240litrové nádoby na těchto stanovištích:
- ul. Hornická za školní družinou 
- ul. Severní, u točny autobusu 56 
- ul. J. Nerudy u obchodu 
- centrum za DM drogerií 
- ul. Tyršova u garáží 
- ul. J. Seiferta 7 
- ul. Dukelská 
- křižovatka ulic Okrajová a Rovniny 
- ul. Vinohradská u obchodu 
- dvůr TS Hlučín v ulici Markvartovické 
- Bobrovníky v Požárnické u Jednoty 
- Darkovičky v ulice Jandova u Jednoty 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: www.hlucin.cz

Zdroj obr.: www.pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: